Uniwersytet Wrocławski

William Shakespeare

Instytut Filologii Angielskiej

ul. Kuźnicza 21-22
50-138 Wrocław
https://ifa.uwr.edu.pl

Contact: dr Mateusz Świetlicki

Logo UWr

events

Electronic literature: From the hypertext novel to app-fiction  | Literatura elektroniczna – od powieści hipertekstowych do app-fiction

lecture on the noc anglistów youtube channelonline
When? 22:00 - 23:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: YouTube LINK
Language in English
Teachers dr hab. Wojciech Drąg, prof. UWr 

Since the 1990s, a branch of experimental literature called electronic or digital literature has been developing dynamically. Initially, the most common media for such works were the CD-ROM and then the Internet. Over the last decade, many electronic works have taken the form of apps designed for smartphones and tablets. During this lecture, I will outline the brief history of Anglophone electronic literature and present several of the most interesting examples of such works. 

Od lat 90. XX wieku dynamicznie rozwija się gałąź literatury eksperymentalnej zwana literaturą elektroniczną bądź cyfrową. Początkowo najczęstszym nośnikiem takich dzieł była płyta CD-ROM, a następnie Internet. W ciągu ostatniej dekady coraz popularniejsze są utwory w formie aplikacji na smartfon lub tablet. W trakcie wykładu przedstawię krótką historię anglojęzycznej literatury elektronicznej i zaprezentuję kilkanaście najciekawszych przykładów takich utworów. 


IFAdventure III: The Colossus | IFAdventure III: Olbrzym

online
When? 17:00 - 18:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: ifadventureuwr.wordpress.com
Language in English
Teachers Eleonora Imbierowicz wraz z członkami Chamelinguon Language and Culture Club: Radosławem Siewierskim, Magdaleną Dziurzyńską, Wojciechem Milczarskim, Anną Borkowską i Marią Kozan

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w trzeciej części naszej gry tekstowej IFAdventure. Rozdział trzeci gry ponownie przeniesie was do IFA, czyli instytutu, gdzie rozmawia się z duchami, oraz pozwoli Wam odkryć tajemnicę Kompleksu Riese, czyli olbrzyma — ogromnej sieci tuneli, którą żołnierze Trzeciej Rzeszy wykuli w Górach Sowich. Ta zagadka nie tylko łączy się z wrocławską anglistyką, ale nawet leży u, nomen omen, podłoża jej powstania…

Oprócz rozdziału trzeciego gry, będą dostępne również rozdział pierwszy i drugi, a także ich streszczenia. Wszystko na stronie https://ifadventureuwr.wordpress.com

We invite you to participate in the third part of the online game IFAdventure. The third chapter of the game will allow you to go back to IFA, the place where people talk with ghosts, as well as to discover the secret of Project Riese, the giant net of tunnels soldiers of the Third Reich have built in the Owl Mountains. This secret is not only connected to English Philology in Wrocław but even lies, nomen omen, at the very bottom of its beginning.

Beside chapter three, chapter one and two, as well as their summaries, will also be available at https://ifadventureuwr.wordpress.com


Jak dobrze znasz klasykę literatury amerykańskiej i kanadyjskiej? | How Well Do You Know American and Canadian Classics?

online
When? 16:00 - 19:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: Online (Hemingway) (formularz będzie otwarty od 16:00 - 24.11)
Language in English
Teachers dr Mateusz Świetlicki, mgr Radosław Siewierski, mgr Anna Pilińska, mgr Anna Bartnicka, studenci studiów magisterskich Instytutu Filologii Angielskiej

Pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „How Well Do You Know American and Canadian Classics?” który przygotowali dr Mateusz Świetlicki, mgr Anna Pilińska, mgr Radosław Siewierski, mgr Anna Bartnicka oraz studenci studiów magisterskich Instytut Filologii Angielskiej. Konkurs zakłada sprawdzenie znajomości konkretnego tekstu i składa się z dwóch odrębnych części. Część online poświęcona będzie amerykańskiej powieści The Sun Also Rises Ernesta Hemingwaya. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!

Kategoria wiekowa: dla uczniów szkół podstawowych średnich (w budynku), dla studentów i sympatyków (online)

We would like to invite you to participate in the second edition of the competition “How Well Do You Know American and Canadian Classics?", prepared by Dr. Mateusz Świetlicki, mgr Anna Pilińska, mgr Radoslaw Siewierski, mgr Anna Bartnicka and graduate students of the Institute of English Studies. The competition involves testing knowledge of a specific text and consists of two separate parts. The online part will be devoted to the novel The Sun Also Rises by Ernest Hemingway. There will be attractive prizes for the winners!

contact: radoslaw.siewierski@uwr.edu.pl


Debata pt. „Sztuczna inteligencja w kształceniu uniwersyteckim i badaniach filologicznych - zagrożenia i perspektywy”

lecture on the noc anglistów youtube channelonline
When? 21:00 - 22:00
For whom? dorośli
Where? online: YouTube LINK
Language in Polish
Teachers dr Mateusz Świetlicki, dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska

W trakcie debaty naukowcy i nauczyciele akademiccy z naszego Instytutu będą rozmawiać o ewentualnych możliwościach wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w badaniach literaturoznawczych oraz językoznawczych i zajęciach dydaktycznych realizowanych na studiach filologicznych.

During the debate entitled “Artificial Intelligence in University Education and Philological Research: Threats and Opportunities.” scholars and academics from our Institute will discuss the possibilities of using artificial intelligence tools in literary and linguistic research and teaching activities carried out in philological studies.


How does it feel to be at university? Interest and shame in North American campus fiction | Jak się czują ci, którzy studiują? Ciekawość i wstyd w północnoamerykańskich powieściach kampusowych

lecture on the noc anglistów youtube channelonline
When? 20:00 - 21:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: YouTube LINK
Language in English
Teachers Dr hab. Dominika Ferens prof. UWr

This lecture looks at university life as depicted in three North American campus novels written from students’ perspectives: Sarah Henstra’s The Red Word (2018), Brandon Taylor’s Real Life (2020), and Juliet Lapidos’s Talent (2019). Arguably, out of the many affects students experience every day, two play a special role in academia: interest and shame. While interest motivates us to strike out into new territories, shame extinguishes interest and keeps us within the realm of the familiar. Both affects are powerful forces that can override each other. Referring to contemporary theories of interest and shame, this lecture attempts to show how writers tell emotionally-charged stories structured by these two interdependent affects.

Wykład dotyczy życia studenckiego przedstawionego w trzech północnoamerykańskich powieściach kampusowych: The Red Word (2018) Sarah Henstry, Real Life (2020) Brandona Taylora i Talent (2019) Juliet Lapidos. Spośród wielu emocji, których studenci doświadczają każdego dnia, dwie odgrywają szczególną rolę w środowisku akademickim: ciekawość i wstyd. Podczas gdy ciekawość motywuje nas do odkrywania nowych terytoriów, wstyd gasi zainteresowanie i utrzymuje nas sferze tego, co znane. Emocje te mogą się wzajemnie zwalczać. Odnosząc się do współczesnych teorii ciekawości i wstydu, wykład analizuje sposoby opowiadania emocjonalnie nacechowanych historii podszytych tymi dwiema współzależnymi afektami.


Jak dobrze znasz klasykę literatury amerykańskiej i kanadyjskiej? | How Well Do You Know American and Canadian Classics? konkurs

no places leftat the university
When? 12:00 - 13:30
For whom? szkoła podstawowa: klasa 4-6, szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum
Where? at the university: IFA room 11 and/or 208
Language in English
Teachers dr Mateusz Świetlicki, mgr Radosław Siewierski, mgr Anna Pilińska, mgr Anna Bartnicka, studenci studiów magisterskich Instytutu Filologii Angielskiej

Pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „How Well Do You Know American and Canadian Classics?” który przygotowali dr Mateusz Świetlicki, mgr Anna Pilińska, mgr Radosław Siewierski, mgr Anna Bartnicka oraz studenci studiów magisterskich Instytut Filologii Angielskiej. Konkurs zakłada sprawdzenie znajomości konkretnego tekstu i składa się z dwóch odrębnych części. Ta przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i średnich odbędzie się w budynku IFA i będzie poświęcona kanadyjskiej powieści Anne of Green Gables L.M. Montgomery. Pytania poświęcone będą zarówno treści pierwszego tomu przygód Annę Shirley, jak również zawartego w nim słownictwa.

Kategoria wiekowa: dla uczniów szkół podstawowych średnich (w budynku)

We would like to invite you to participate in the second edition of the competition “How Well Do You Know American and Canadian Classics?", prepared by Dr. Mateusz Świetlicki, mgr Anna Pilińska, mgr Radoslaw Siewierski, mgr Anna Bartnicka and graduate students of the Institute of English Studies. The competition involves testing knowledge of a specific text and consists of two separate parts. The one for elementary and secondary school students will be held in person and will be devoted to the Canadian novel Anne of Green Gables by L.M. Montgomery.

contact: radoslaw.siewierski@uwr.edu.pl