25 listopada 2022, 16:00-22:00

Noc Anglistów Noc Anglistów
Noc Anglistów
Logo UWr

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej


Kontakt:

dr Mateusz Świetlicki (mateusz.swietlicki@uwr.edu.pl)