Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

William Shakespeare

Wydział Językoznawstwa i Wydział Literaturoznawstwa

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
https://anglistyka.ukw.edu.pl

Contact: dr Tomasz Paciorkowski

Logo UKW

events