Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

William Shakespeare

Wydział Językoznawstwa i Wydział Literaturoznawstwa

Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
https://anglistyka.ukw.edu.pl

Contact: dr Tomasz Paciorkowski

Logo UKW

events

Off the beaten path – English where you don’t expect it | Poza głównym nurtem – angielski tam, gdzie się go nie spodziewasz

lecture on the noc anglistów youtube channelonline
When? 20:00 - 21:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: YouTube LINK
Language in English
Teachers dr Tomasz Paciorkowski

Have you ever wondered where English is spoken beyond typical places like the USA or the UK? Embark on a linguistic journey to unexpected corners of the globe, discovering places where English continues to evolve into unique and captivating forms. Let’s dive together into the rich histories and cultures of places such as Gibraltar, Singapore, and possibly some others!

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, gdzie jeszcze mówi się po angielsku poza typowymi miejscami, takimi jak USA czy Wielka Brytania? Wyruszmy w językową podróż do nieoczekiwanych zakątków świata, odkrywając miejsca, w których angielski przyjmuje unikalne i fascynujące formy. Odkryjmy wspólnie bogatą historię i kulturę takich miejsc jak Gibraltar, Singapur i być może kilku innych!