Katolicki Uniwersytet Lubelski

William Shakespeare

Wydział Nauk Humanistycznych

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
http://www.kul.pl/wydzial-nauk-humanistycznych,19.html

Contact: mgr Katarzyna Łogożna Wypych

Logo KUL

events