Uniwersytet Rzeszowski

William Shakespeare

Katedra Anglistyki, Instytut Neofilologii

al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
http://www.ur.edu.pl

Kontakt: dr Beata Kiersnowska

Logo UR

program

Eponyms | Eponimy

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 14:00 - 14:45
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum
Gdzie? stacjonarnie: Instytut Neofilologii UR, Al. mjr. W. Kopisto 2B, 35- 315  Rzeszów, Budynek A3, sala 114
Język po angielsku
Prowadzący dr Marcin Kudła

Have you ever wondered where words come from? In most cases we cannot link the origin of a word with a specific person or event, yet there are words that go against this rule. We call them eponyms, or words derived from names of places, people or products. During this workshop you will have a chance to get to know examples of eponyms in Polish and English and at the same time hear a story of a duke who paraded in rubber boots, an earl who was a forerunner of fast food, and a monster whom everyone knows, but whose name nobody knows.

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się skąd się biorą słowa? W większości przypadków nie da się powiązać powstania wyrazu z konkretną osobą lub wydarzeniem, ale istnieją słowa, które przeczą tej zasadzie. Są to eponimy, czyli wyrazy utworzone od nazw miejsc, osób, lub produktów. Na tym warsztacie będziecie mieli okazję poznać przykłady eponimów w języku polskim i angielskim oraz usłyszeć historię księcia, który paradował w gumiakach, hrabiego, który był prekursorem „fastfoodów” oraz pewnego potwora, którego wszyscy znają ale nikt nie wie jak ma na imię.


LECTURE: Presentation Dynamics and Persuasion Skills | Dynamika Wystąpień i Umiejętność Perswazji

wykładstacjonarnie
Kiedy? 14:00 - 14:45
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum
Gdzie? stacjonarnie: Instytut Neofilologii UR, Al. mjr. W. Kopisto 2B, 35- 315  Rzeszów, Budynek A3, Aula 2
Język po angielsku
Prowadzący dr Donald Trinder

Today, the acquisition and development of transferable, global skills is an absolutely essential part of education. The Global Skills for the 21st Century workshop involves an introductory lecture to provide the participants with the basic skills and inspiration they will need to then take part in a three-stage Dragon’s Den style workshop in which they will collaborate to develop an innovative new product which they will then pitch to a panel of experts.

Dziś nabywanie i rozwój umiejętności globalnych jest niezbędną częścią edukacji. Warsztaty Global Skills for the 21st Century obejmują wykład wprowadzający, którego celem jest wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności i inspiracje, których będą potrzebować, aby następnie wziąć udział w trzyetapowym warsztacie w stylu Dragon's Den, podczas którego będą pracować nad opracowaniem nowego, innowacyjnego produktu, który następnie przedstawią panelowi ekspertów.


WORKSHOP: Presentation Dynamics and Persuasion Skills | Dynamika Wystąpień i Umiejętność Perswazji

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 15:00 - 17:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum
Gdzie? stacjonarnie: Instytut Neofilologii UR, Al. mjr. W. Kopisto 2B, 35- 315  Rzeszów, Budynek A3, SALA 106
Język po angielsku
Prowadzący dr Magdalena Trinder i studenci Koła Naukowego Anglistów

THIS WORKSHOP WILL FOLLOW THE INTRODUCTORY LECTURE BY DR DONALD TRINDER
Today, the acquisition and development of transferable, global skills is an absolutely essential part of education. The Global Skills for the 21st Century workshop involves an introductory lecture to provide the participants with the basic skills and inspiration they will need to then take part in a three-stage Dragon’s Den style workshop in which they will collaborate to develop an innovative new product which they will then pitch to a panel of experts.

TEN WARSZTAT ODBĘDZIE SIĘ PO WYKŁADZIE WPROWADZAJĄCYM
Dziś nabywanie i rozwój umiejętności globalnych jest niezbędną częścią edukacji. Warsztaty Global Skills for the 21st Century obejmują wykład wprowadzający, którego celem jest wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności i inspiracje, których będą potrzebować, aby następnie wziąć udział w trzyetapowym warsztacie w stylu Dragon's Den, podczas którego będą pracować nad opracowaniem nowego, innowacyjnego produktu, który następnie przedstawią panelowi ekspertów.


Following in the Footsteps of “The Great Gatsby”: Francis Scott Fitzgerald in Rzeszow | Śladami „Wielkiego Gatsbiego”: Francis Scott Fitzgerald w Rzeszowie

konkursstacjonarnie
Kiedy? 15:00 - 16:45
Dla kogo? liceum
Gdzie? stacjonarnie: Instytut Neofilologii UR, Al. mjr. W. Kopisto 2B, 35- 315  Rzeszów, Budynek A3, SALA 11
Język po angielsku
Prowadzący dr Łukasz Barciński

Translation competition for the best translation of excerpts from the works of the famous American writer Francis Scott Fitzgerald, including his most renowned novels, as well as short stories and poems. The competition will be organized under the patronage of The F. Scott Fitzgerald Society, an international association of enthusiasts of the author's work.

Konkurs tłumaczeniowy na najlepszy przekład fragmentów twórczości słynnego amerykańskiego pisarza Francisa Scotta Fitzgeralda, najbardziej znanych powieści, ale także opowiadań i wierszy. Konkurs zostanie zorganizowany pod patronatem The F. Scott Fitzgerald Society, międzynarodowego stowarzyszenia miłośników twórczości autora.


Nie takie konflikty straszne | Who’s afraid of conflicts

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 17:05 - 18:05
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Instytut Neofilologii UR, Al. mjr. W. Kopisto 2B, 35- 315  Rzeszów, Budynek A3, SALA 109
Język po polsku
Prowadzący dr Dorota Rut-Kluz

Warsztat jest poświęcony sytuacjom konfliktowym w środowisku szkolnym i sposobami radzenia sobie z takimi sytuacjami według podejścia Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga. Na początek przyjrzymy się konfliktom z bliska. Następnie zdefiniujemy, które działania mogą służyć łagodzeniu sytuacji konfliktowej i sprzyjają rozwiązaniu danej sytuacji, a które temu nie służą. Druga część warsztatu poświęcona jest na ćwiczenia praktyczne w grupach 2-3 osobowych na przykładzie konkretnych sytuacji konfliktowych. Zachęcam uczestników do wykorzystania przykładów własnych konfliktów.

The workshop is devoted to conflict situations in the school environment and how to deal with such situations within the approach of Nonviolent communication created by Marshall Rosenberg. To begin with, we will take a close look at conflicts. Then we will define which actions can serve to alleviate the conflict situation and are conducive to resolving the situation, and which do not. The second part of the workshop is devoted to practical exercises in pairs or small groups, based on specific conflict situations. I encourage participants to use their own examples of conflicts.


Navigating Through False Friends: A Survival Guide | Jak sobie radzić z ‘false friends’: poradnik przetrwania

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 17:05 - 18:05
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum
Gdzie? stacjonarnie: Instytut Neofilologii UR, Al. mjr. W. Kopisto 2B, 35- 315  Rzeszów, Budynek A3, SALA 114
Język po angielsku
Prowadzący Zuzanna Hap i Emil Pęczek | Sekcja językoznawcza Koła Naukowego Anglistów

False friends are words that sound similar but have entirely different meanings in several languages. This might cause a lot of confusion while trying to communicate with foreigners. The workshop entitled “Navigating Through False Friends: A Survival Guide" concentrates on translating examples of authentic texts that include false friends. The workshop concludes with a short game.

False friends to słowa, które pozornie wydają się mieć znaczenie podobne do tego w innych językach. To złudne podobieństwo może wywołać spore zamieszanie, np. podczas komunikacji z obcokrajowcami. Warsztaty pt. „Jak sobie radzić z ‘false friends’: poradnik przetrwania” skupiają się na tłumaczeniu tekstów nawiązujących do codziennych sytuacji oraz krótkiej grze podsumowującej warsztaty.


Doctor Faustus

przedstawienie teatralne połączone z losowaniem nagród stacjonarnie
Kiedy? 18:30 - 19:30
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: Budynek A1, Aula im. św. Jadwigi Królowej (duża aula), Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Język po angielsku
Prowadzący The Chamber Fellows | Grupa teatralna działająca pod szyldem Koła Naukowego Anglistów

The Chamber Fellows, a theatrical group operating under the banner of English Philology Student Association, will perform a fragment of their staging of Christopher Marlowe’s “Doctor Faustus”, whose premiere performance took place in May 2023. This demonic tale from the Renaissance era fits perfectly into the context of our modern world.

The Chamber Fellows, grupa teatralna działająca pod szyldem Koła Naukowego Anglistów odegra fragment swojego pierwszego spektaklu, "Tragicznej Historii Doktora Fausta" autorstwa Christophera Marlowe'a, którego premiera miała miejsce w maju br. Demoniczna historia rodem z renesansu doskonale wpasowuje się w realia współczesnego nam świata.


Between genre and aesthetic: exploring the case of Dark Academia | Pomiędzy gatunkiem a estetyką: przypadek Dark Academia

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Małgorzata Warchał-Leśniakowska

Internet book enthusiasts on platforms like Goodreads, Instagram, and TikTok often seem to use a different language compared to literary scholars when it comes to categorising novels. They emphasise the aesthetic experience of a novel, focusing on what it "feels" like, while scholars prioritise formal characteristics, or genres. This short lecture aims to investigate the realm of Dark Academia, exploring how this internet aesthetic intersect with established fiction genres. We will delve into various works, from Donna Tartt's timeless classic The Secret History to more contemporary examples.

Miłośnicy literatury na platformach internetowych, takich jak Goodreads, Instagram i TikTok, wydają się często posługiwać odmiennym językiem niż literaturoznawcy. Podczas gdy internauci kategoryzują powieści wedle estetycznego doświadczenia, literaturoznawcy skupiają się głównie na formalnych cechach gatunkowych. Niniejszy krótki wykład ma na celu zbadanie internetowej estetyki Dark Academia, analizując, jak współgra ona z gatunkami powieści. Omówione zostaną wybrane popularne powieści, począwszy od "Tajemnej historii" Donny Tartt, a skończywszy na bardziej współczesnych przykładach.