Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej

William Shakespeare

Wydział Filologiczny

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
https://www.umcs.pl/pl/filologiczny.htm

Kontakt:

Logo UMCS

program